Feedback og klager

Hvis du har en klage, vil vi tage kontakt inden for 1 arbejdsdag for at bekræfte, at klagen bliver behandlet, og informere klageren. Undersøge klagen kompetent, omhyggeligt og upartisk, og indhente yderligere oplysninger efter behov. Give en endelig respons. Vi sigter mod at løse klager inden udgangen af 15 arbejdsdage efter modtagelse af klagen. En klage anses for løst, når der udsendes en endelig respons til klageren.