Behandling af persondata

I forbindelse med din kontakt til fenixNordic A/S er vi nødt til at indsamle nogle få data om dig. Det drejer sig typisk om navn, jobtitel, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer og arbejdsmail-adresser. Vi indsamler kun de nødvendige persondata, og vi anvender dem alene som grundlag for at udføre den service for dig, som du forventer af os. Vi behandler og opbevarer dine data i vores CRM system i overensstemmelse med EU ́s Persondataforordning, og du er sikret alle rettigheder i den forbindelse.

 

Alle personlige oplysninger som fenixNordic A/S modtager behandles i henhold til persondataforordningen, disse slettes og anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter afsluttet samarbejde med fenixNordic A/S. Du har som kontaktperson til enhver tid, retten til indsigt, berigtigelse og sletning af oplysninger.

 

Som udgangspunkt indsamler vi ikke personlig legitimation som pas, kørekort eller lign. Det kan dog forekomme at personlig legitimation til vores samarbejdspartner ikke opfylder visse kvalitetskrav. I den forbindelse kan det forekomme at fenixNordic A/S indsamler personlig legitimation på vegne af Currency Cloud Limited. Skulle dette forekomme bliver personlig legitimation permanent slettet indenfor 60 minutter efter afsendelse (via krypteret medie) til Currency Cloud Limited.

 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos fenixNordic A/S, skal du rette henvendelse på info@fenixnordic.com. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til en enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

fenixNordic A/S arbejder tæt sammen med en af de dygtigste aktører indenfor CRM systemer der matcher GDPR kravene.

 

360businesstool er et cloudbaseret CRM-system, der giver overblik over hvilke data fenixNordic A/S holder på modparter.

 

I forbindelse med oprettelse hos vores samarbejdspartner Currency Cloud Group Limited er indsamling af persondata en nødvendighed. Currency Cloud Group Limiteds persondatapolitik findes her www.currencycloud.com/legal/data-processing/og her www.currencycloud.com/legal/privacy/

 

Som udgangspunkt udveksles der ikke persondata imellem Currency Cloud Group Limitied og fenixNordic A/S. Vi gør opmærksom på at tryk på ”Opret en profil” og ”Log ind” på fenixnordic.com fører henholdsvis til www.fenixnordic.paydirect.io/og www.fenixnordic.paydirect.io/registrations/corporates. Disse hjemmesider hører begge under Currency Cloud Group Limiteds persondatapolitik.